Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

Regulamin Camping

Regulamin kempingu "CAMPING-ZAMEK"

86-100 Świecie ul.Zamkowa 10

 

"Camping-Zamek" nr 54 jest członkiem

POLSKIEJ FEDERACJI CAMPINGU I CARAVANINGU

 

 

Personel kempingu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 

 

 1. Doba na kempingu rozpoczyna się o godz.14.00 i trwa do godz.11.00 dnia następnego.

 2. Cisza nocna obowiązuje od godz.23.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

 3. Główna brama wjazdowa od strony ul. Zamkowej jest zamykana od godziny 23.00 do 6.00 dnia następnego.

 4. Brama od strony "Zamku Krzyżackiego" i "Przystani Wodnej" jest zamykana

  od godziny 22.00 do 9.00 dnia następnego.

 5. Dzień (dotyczy wypożyczalni kajaków i rowerów) trwa do godz. 20.00.

 6. Z wyłączeniem klientów "Baru Camping-Zamek", osoby niezameldowane mogą przebywać na kempingu od godz.8.00 do godz. 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji kempingu.

 7. Kemping posiada "Przystań Wodną", z której można korzystać po zgłoszeniu w recepcji

  i na własna odpowiedzialność.

 8. Kemping może odmowić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin kempingu wyrządzając szkodę w mieniu kempingu, gości lub szkodę na osobie gościa, personelu kempingu albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania kempingu.

 9. Personel (obsługa) kempingu może wyprosić z terenu kempingu osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie kempingu. 

 10. Kemping gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z wymogami katagorii obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość kempingu jest proszony o zgłoszenie tego faktu w recepcji.

 11. Kemping zapewnia gościom możliwość wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu z zachowaniem tajemnicy informacji o gościu.

 12. Gość kempingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych kempingu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

 13. Gość kempingu powinien bezzwłocznie powiadomić recepcję o wystąpieniu szkody.

 14. Gość kempingu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach kempingu żelazek, piecyków i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju, domku.

 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.

 17. Gość kempingu zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.

 18. Gość kempingu zobowiązany jest do sprawdzenia spisu inwentaryzacyjnego przy zakwaterowaniu. Przed wyjazdem należy zdjąć pościel i pozostawić pomieszczenia w należytym porządku oraz przekazać klucze do recepcji.

 19. Rzeczy i przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa kempingu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.
 20. Kemping zapewnia bezpieczne przechowywanie wartościowych rzeczy zdeponowanych w recepcji.
 21. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach, pokojach, namiotach, samochodach oraza przyczepach kempingowych, których nie oddano do depozytu w recepcji.
 22. Na terenie kempingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień oraz środki bezpieczeństwa w postaci smyczy, kolczatki, kagańca i inne współmierne do gatunku zwierzęcia i rasy. Opiekun zobowiazany jest do dbania o czystość oraz usuwać odchody.
 23. Zamówienie usługi kempingu następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% jej wartości. Rezerwacja wstępna utrzymywana jest przez 3 dni i w przypadku braku wpłaty zadatku ulega likwidacji.
 24. Klient kempingu powinien rozpocząć pobyt w ustalonym terminie. W przypadku nie przybycia w zarezerwowanym terminie i niepoinformowanie o tym fakcie recepcji, kemping może wynająć zarezerwowaną usługę innemu klientowi po upływie 24 godzin, bez prawa zwrotu zaliczki.
 25. Goście posiadający kartę PFCC, CCI, PTTK, w zależności od długości pobytu, otrzymują od 5% do 10% rabatu na usługi turystyczne. 
 26. Opłaty za usługi wnosi się w dniu przybycia na kemping.

  

Życzymy miłego pobytu.

Joomla 1.7 Templates designed by college jacken